| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

FrontPage

This version was saved 8 years, 6 months ago View current version     Page history
Saved by nongtinh3
on March 14, 2013 at 12:58:19 am
 

Công ty Cổ phần Hội Doanh nghiệp Quận 9 là Hội viên Hội Doanh Nghiệp Quận 9, thành lập ngày 12/12/2012, với vai trò làm cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong việc:

Ø Tạo sân chơi cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp kích cầu tiêu dùng trong nước góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước thông qua website: http://ketnoidn.com.

Ø Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng với giá cả hợp lý thông qua website: http://tichluytieudung.com.

Giai đoạn đầu, Công ty cổ phần Hội Doanh Nghiệp Quận 9 hoạt động tập trung vào 4 lĩnh vực chính, là: Kết nối, Du lịch, Đại lý thuế và Thiết kế website.

- Kết nối: ketnoidn.com

- Dịch vụ du lịch: www.dulichsacmau.com

- Thiết kế website: Lợi ích khi Doanh nghiệp có website ?

- Đại lý thuế: Tại sao Doanh nghiệp cần quan tâm đến Đại lý thuế & Đại lý thuế là gì ?

Với phương châm “KẾT NỐI ĐỂ CHIA SẺ - CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG”, nét khác biệt mà chúng tôi hướng đến là:

Ø KẾT NỐI: Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B); Doanh ngiệp với người tiêu dùng (B2C); Người tiêu dùng với người tiêu dùng (B2C); Doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.

Ø CHIA SẺ: Đây là trang cộng đồng, là sân chơi cho tất cả thành phần (Doanh nghiệp, người tiêu dùng,…). Cộng đồng được đóng góp, đánh giá những gì được và những gì chưa được để cùng phát triển.

Ø THÀNH CÔNG: Mong muốn chung của doanh nghiệp và người tiêu dùng là gì?

♦ Doanh nghiệp : Bán được hàng & tự hoàn thiện mình hơn

♦ Người tiêu dùng : Mua được hàng chất lượng cao & giá cả hợp lý.

NIỀM TIN CÓ TRÊN NỀN TẢNG SỰ HIỂU BIẾT!

Công ty cổ phần Hội Doanh Nghiệp Quận 9, với toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên: CHÚNG TÔI KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN!

Công ty Cổ phần Hội Doanh nghiệp Quận 9là Hội viên Hội Doanh Nghiệp Quận 9, thành lập ngày 12/12/2012, với vai trò làm cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng trong việc:

ØTạo sân chơi cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp kích cầu tiêu dùng trong nước góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước thông qua website: http://ketnoidn.com.

ØCung cấp những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng với giá cả hợp lý thông qua website: http://tichluytieudung.com.

Giai đoạn đầu,Công ty cổ phần Hội Doanh Nghiệp Quận 9hoạt động tập trung vào 4 lĩnh vực chính, là: Kết nối,Du lịch, Đại lý thuếThiết kế website. 

- Kết nối: ketnoidn.com

- Dịch vụ du lịch: www.dulichsacmau.com

- Thiết kế website: Lợi ích khi Doanh nghiệp có website ?

- Đại lý thuế:Tại sao Doanh nghiệp cần quan tâm đến Đại lý thuế & Đại lý thuế là gì ?

          Với phương châmKẾT NỐI ĐỂ CHIA SẺ - CHIA SẺ ĐỂ THÀNH CÔNG,nét khác biệt mà chúng tôi hướng đến là:

ØKẾT NỐI:Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B); Doanh ngiệp với người tiêu dùng (B2C); Người tiêu dùng với người tiêu dùng (B2C);  Doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. 

ØCHIA SẺ:Đây là trang cộng đồng, là sân chơi cho tất cả thành phần (Doanh nghiệp, người tiêu dùng,…). Cộng đồng được đóng góp, đánh giá những gì được và những gì chưa được để cùng phát triển.

ØTHÀNH CÔNG:Mong muốn chung của doanh nghiệp và người tiêu dùng là gì?

Doanh nghiệp    : Bán được hàng & tự hoàn thiện mình hơn

    Người tiêu dùng : Mua được hàng chất lượng cao & giá cả hợp lý.

NIỀM TIN CÓ TRÊN NỀN TẢNG SỰ HIỂU BIẾT!

Công ty cổ phần Hội Doanh Nghiệp Quận 9, với toàn thể Ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên: CHÚNG TÔI KHẲNG ĐỊNH NIỀM TIN!

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.