| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

du hoc 360

Page history last edited by meocon_15890@... 7 years, 3 months ago

Trường cao đẳng quốc tế Columbia

 

Một kỷ lục đáng ghi nhận là nhiều năm qua, 100% học viên tốt nghiệp hệ dự bị đại học của Trường cao đẳng quốc tế Columbia đều được chấp nhận vào phần lớn các trường đại học nổi tiếng trên toàn thế giới.

Với lớp học nhỏ, từ 15 đến 25 học sinh  cùng chương trình giảng dạy chất lượng, môi trường sống đa văn hóa đã giúp các em phát triển hết khả năng học tập và kỹ năng Anh ngữ đến mức tối đa.

Chương trình chuyển tiếp đại học (AP)

AP là một chương trình gồm các khóa học và kỳ thi trình độ sau trung học  đem lại cho học sinh dự bị đại học cơ hội vào học ở các trường đại học của Canada và Hoa Kỳ.

Chương trình dự bị đại học

Chương trình dự bị đại học nhằm chuẩn bị cho sinh viên vào học các trường đại học ở Canada, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Anh.

Chương trình trung học (lớp 9 – 12)

- Học sinh ít nhất phải học xong lớp 8 mới đủ điều kiện xin nhập học.

- Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp trung học Ontario (OSSD).

Chương trình trung học cơ sở (lớp 7 – 8 )

Học sinh tối thiểu phải học xong lớp 6 để đủ điều kiện xin nhập học.

* Ngoài ra, trường còn có các chương trình luyện thi TOEFL, SAT, trại Anh ngữ…

Điều kiện nhập học

- Tất cả học sinh khi muốn đăng ký học tại trường đều phải trải qua kỳ thi xếp lớp.

- Học sinh đăng ký học chương trình phổ thông hay chương trình dự bị đại học sẽ có hai bài thi: một bài thi về trình độ Anh văn và một bài thi về toán học.

- Học sinh đăng ký học chương trình Anh ngữ sẽ thi về trình độ Anh văn.

 

 

Tags:  dich vu bao ve , công ty bảo vệ , bao ve , thiết kế nhà phố đẹp ,  thiet ke biet thu pho dep

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.